Zorg voor Veerkracht‘Zorg voor Veerkracht’:  effectief duurzaam inzetbaar zijn

Het gaat om een tweetal bijeenkomsten van 1 dagdeel, speciaal voor leerkrachten, waarbij onderzocht wordt op welke manier het meest effectief gewerkt kan worden aan duurzame inzetbaarheid.
Door middel van informatie en oefeningen wordt inzicht verworven in de factoren die belangrijk zijn voor het vergroten en behouden van  fysieke en mentale veerkracht.

  • Geleerd wordt hoe rust en ontspanning te hebben tijdens het werk op school
  • Er is aanvullende informatie over veerkracht en stress en onderzocht wordt wat de aandachtspunten moeten zijn.
  • Er worden praktische handvatten aangereikt en de deelnemers maken afspraken met zichzelf.

Het gaat in eerste instantie om algemene informatie. Deelnemers krijgen tevens de gelegenheid om te onderzoeken welke factoren specifiek voor hen zelf van toepassing zijn.  Om duurzame inzetbaarheid aan te pakken wordt op basis van de bevindingen een persoonlijk plan van aanpak opgesteld.

Veerkracht kent 3 belangrijke factoren: fysieke, mentale en omgevingsfactoren.
Deze factoren zullen alle 3 binnen de volgende thema’s aan bod komen.

  • Fysiek: bewegen, rust, voeding, stresssignalen
  • Mentaal: mindset, assertiviteit, single tasken, waardebeleving
  • Omgeving: collega’s, ouders, overzicht, opruimen, mobiliteit