Onderwijs

Het onderwijs brandt mensen op

Het is een schitterend beroep, dat van leraar. De enorme werkdruk zorgt echter voor bovenmatig veel uitval door stressklachten.  In 2014 gaf het CBS al een uitvalpercentage aan 21,3% . Veel hoger dan in andere sectoren.

Een veelheid van oorzaken zijn aan te wijzen: toenemende eisen vanuit management en inspectie, meer kinderen die extra zorg nodig hebben, mondige ouders en toenemende administratieve druk zijn enkele voorbeelden.Maar ook de persoonlijkheid van een leraar kan zorgen voor werkdrukklachten. Kun je moeilijk nee-zeggen? Ben je loyaal aan school, collega’s en leerlingen? En…. ga je daar misschien te ver in? Ben je niet zo’n planner? Is goed niet goed genoeg bij jou?
Op schoolniveau, maar ook op persoonlijk niveau kan aan oplossingen voor de werkdrukproblematiek gewerkt worden.

Speciaal voor de sector onderwijs ontwikkelde ik verschillende coach- en trainingstrajecten gericht op de werkdrukproblematiek. Mijn onderwijsachtergrond,  mijn ervaring als re-integratiecoach bij verschillende re-integratiebureaus en mijn inmiddels 10-jarige ervaring als mindfulnesstrainer kwam me daarbij goed van pas. Er zijn trajecten en workshops voor een team als geheel, maar ook voor de individuele leraar.

Trajecten:
Een traject dat bijzonder effectief is gebleken en waar veel belangstelling voor is;
* Slow Working: een intensief traject voor leraren met werkdrukproblemen:  meer …..

Workshops en trainingen:
* Zorg voor effectiviteit:  Planning en communicatie op groepsniveau. 
* Zorg voor veerkracht:   Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs.
* Fit voor de klas:              Vitaal blijven  in het basisonderwijs. meer …..
* Mindfulness:
                  Mindfulnesstraining voor leraren. meer …..

Coaching en trainingen:
* Kortdurende coaching en training bij werkdrukproblemen.

* 1e en 2e-spoortrajecten voor leraren in het basisonderwijs
* outplacementtrajecten

Lezingen/presentaties:
* aanpak werkdrukproblematiek in het basisonderwijs.

De trainingen worden ook gegeven in samenwerking met

Mijn Veilige School