KlantenVooral mensen werkzaam in het onderwijs en de zorg
zijn kwetsbaar als het gaat om werkdrukproblemen.

Deelnemers aan de trainings- en coachingstrajecten van Oase StressCoaching zijn dan ook veel uit deze sectoren afkomstig. Het zijn professionals met een veeleisende en vaak ook verantwoordelijke functie.  Deze mannen en vrouwen willen leren hoe ze effectiever kunnen omgaan met stress, zodat ze beter gaan functioneren in hun werk.

De stresssignalen zijn verschillend. Maar wat ze willen is:

  • Zich weer energiek en vitaal voelen
  • Zich niet gek laten maken door de drukte op het werk
  • Hun resultaten verbeteren
  • Een betere balans tussen werk en privé
  • Weer plezier hebben in hun werk