BurnoutRoofbouw

Bij een burnout is de rek er echt uit. Het is het eindstadium van een langzaam en slopend proces. Ze ontstaat als mensen ondanks stress en spanningsklachten geen hersteltijd nemen, maar stug door blijven gaan De oorzaak is dus roofbouw én geen hersteltijd nemen. Dat is heel ongezond voor je lichaam en je geest.Een burnout is eigenlijk een gezonde reactie van het lichaam op een ongezonde leefwijze. Het dwingt jou om toch de tijd te nemen om te herstellen.

Oorzaken

Ze ontstaat meestal door een bundeling van persoonlijkheidskenmerken en werk- en privéomstandigheden. Bij persoonlijkheidskenmerken kun je bijvoorbeeld denken aan de neiging tot perfectionisme of een verregaande zorg voor anderen. Bij werk- en privéomstandigheden aan hoge eisen vanuit het management, reorganisatie, een verhuizing, het krijgen van een kind of ziekte.Ondanks stress en spanningsklachten blijven mensen stug doorgaan.

Klachten

Ze volharden in hun werk en zijn zich lang niet altijd bewust van de ernst van hun klachten. Hoe groter de uitputting, hoe erger de klachten worden. Zelfs gewone dagelijkse dingen doen wordt steeds moeilijker. Een telefoongesprek, stofzuigen, afwassen: alles kost veel energie. Het wordt steeds moeilijker hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Gedachten als ‘waar doe ik het allemaal voor?’ en ‘ik sta overal alleen voor’ dringen zich op. De houding ten opzichte van het werk kan negatief worden. Er ontstaat een gevoel van ‘laat ze het allemaal maar uitzoeken’.

Opgebrand

Op een bepaald moment is de koek helemaal op. Een klein voorval is dan vaak de druppel die de emmer doet overlopen, waardoor iemand instort. De spreekwoordelijke accu is dan helemaal leeg: de persoon is opgebrand (‘burn-out’). Een burn-out uit zich in ernstige lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Rust en tijd alleen zijn niet voldoende voor herstel. Hulp, behandeling en verandering zijn nodig.

Oase Stresscoaching biedt volledige trajecten voor herstel, verandering en re-integratie bij burn-out.
Meer informatie? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.